PISANI PRIJEVODI

Cijena 1 autorske kartice teskta 1500 znakova sa razmacima. Hitnoća +50% na
cijenu jezika po kartici. U cijenu je uključena besplatna procjena, ovjera
ovlaštenog sudskog tumača i lektura prijevoda.

Hrvatski jezik
Slovenski jezik
Francuski jezik
Španjolski jezik
Engleski jezik
Ruski jezik
Talijanski jezik
Bjeloruski jezik
Njemački jezik
Rumunjski jezik
Poljski jezik
Slovački jezik
Češki jezik
Srpski jezik
Pošaljite dokument na besplatnu procjenu. Na veći broj kartica odobravamo popust.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE
(USMENO)

Obračunska jedinica 1 sat (60 min)

Hrvatski jezik
Slovenski jezik
Francuski jezik
Španjolski jezik
Engleski jezik
Ruski jezik
Talijanski jezik
Bjeloruski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Srpski jezik
SVI JEZICI
300 kn / po satu

PODUKE

Obračunska jedinica 1 školski sat (45 min)

Francuski jezik
Slovenski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Talijanski jezik
Njemački jezik
Matematika
INDIVIDUALNO
60kn / po satu
U GRUPI
40 kn / po satu
SKYPE PODUKE
60 kn / po satu

JEZIK ILI PODUKE KOJI TREBATE NISU NA POPISU?

Slobodno zatražite uslugu koja je Vama potrebna, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da proširimo
ponudu prilagođenu upravo Vašim potrebama.